Võlaõigusseadus I

Ava otsing

9. peatükk. NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK

9. peatükk reguleerib võlaõiguslike nõuete ja kohustuste üleminekut ühelt isikult teisele. Nõuete ja kohustuste ülemineku korral vahetub võlasuhte pool. Seadus eristab nõuete ja kohustuste üleminekut. Nõude üleminek ehk võlausaldaja vahetus võib põhimõtteliselt toimuda kahel viisil: tehingu alusel (nõude loovutamine vastavalt §-le 164 jj e 9. peatüki 1. jagu) ja seaduse alusel (§ 173). Kohustuste ülemineku ehk võlgniku vahetuse aluseks võib olla tehing (kohustuse ülevõtmine vastavalt §-le 175 jj e 9. peatüki 2. jagu), erandlikel juhtudel võib ka kohustuse üleminek toimuda seaduse alusel. Lisaks on 9. peatükis reguleeritud teatavad spetsiifilised nõuete ja kohustuste ülemineku juhud: lepingu ülevõtmine, mille käigus kantakse kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle seniselt lepingupoolelt lepingu ülevõtjale (§ 179 e 9. peatüki 3. jagu), ning ettevõtte üleminek, mille kohaselt lähevad ettevõtte tegevusega seotud tuumikvara üleandmisel ettevõttega seotud kohustused ja lepingud üle ettevõtte üleandjalt ettevõtte ülevõtjale (§ 180 jj e 9. peatüki 4. jagu). Jagu reguleerib üksnes nõuete ja kohustuste ülemineku käsutusõiguslikku poolt ega laiene võlaõiguslikele tehingutele, millest tekib nõuete ja kohustuste üleandmise kohustus. Seetõttu ei reguleeri jagu ka nõuete ja kohustuste üleandja vastutust nende omandaja ees.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin