Võlaõigusseadus I

Ava otsing

KOMMENTAARIDE AUTORID

Paul Varul, prof em1 ptk § 5;
4 ptk (v.a §-d 81, 821, 97 ja 99)
Irene Kull, prof 1 ptk §-d 1-4 ja 6-7;
2. ptk 1. jagu (v.a § 141;
s.h § 30 – koos: Arsi Pavelts) ja 2. jagu;
4. ptk § 97;
6. ptk;
8. ptk 2. ja 3. jagu;
10. ptk 5. ja 6. jagu
Villu Kõve, dr. iur. 5. ptk (s.h §-d 113, 1131 ja 1132 – koos: Mari Haamer);
10. ptk 1.-3. jagu
Martin Käerdi, dr. iur. 3. ptk;
8. ptk § 141;
1. jagu (koos: Sander Kärson);
9. ptk 1.-3. jagu (sh § 178 – koos: Sander Kärson);
10. ptk 4. jagu
Karin Sein, prof2. ptk § 141;
3. – 5. jagu;
4. ptk § 99;
7. ptk
Mari Haamer 4. ptk § 821;
5. ptk §-d 113, 1131 ja 1132 (koos: Villu Kõve)
Sander Kärson 8. ptk 1. jagu (koos: Martin Käerdi);
9. ptk 2. jg § 178 (koos: Martin Käerdi)
Arsi Pavelts, PhD2. ptk § 30 (koos: Irene Kull)
Martin Tamme, mag. iur. 9. ptk 4. jagu
Triin Uusen-Nacke, dr. iur. 4. ptk § 81

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin