Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 141. Kõrvalkohustused

Kõrvalkohustusteks on eelkõige:

1) käendamisest ja garantii andmisest tulenevad kohustused;

2) käsiraha andmisest tulenevad kohustused;

3) leppetrahvi kokkuleppimisest tulenevad kohustused.

Paragrahv sätestab näitliku loetelu kõrvalkohustustest. Säte lisati VÕS-i eelnõusse selle menetluse lõppjärgus Riigikogus ja see teenis eelkõige redaktsioonilisi eesmärke (pidanuks olema omamoodi sissejuhatuseks järgnevale regulatsioonile 8. peatüki 1.–3. jaos). Sisuliselt on säte ebaõnnestunud, kuna näib sisaldavat kõrvalkohustuste definitsiooni või vähemalt kõrvalkohustuste põhiliike. Tegelikult tuleb kõrvalkohustusteks pidada kõiki (eelkõige lepingulisi) kohustusi, mis ei ole põhikohustuseks (vt kõrvalkohustuste mõiste osas § 23 kommentaari).

Teatud juhtudel on § 141 punktides 1–3 nimetatud kohustuste nimetamine kõrvalkohustusteks isegi eksitav, eelkõige ei ole § 141 punktides 1–3 nimetatud kohustused kõrvalkohustusteks TsÜS-i § 144 tähenduses (vähemalt tuleb seda jaatada selliste kõrvalkohustuste osas, mis on antud tagatisena kohustuse täitmiseks nagu garantii ja käendus).


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin