Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 4. Mittetäielik kohustus

(1) Mittetäielik on kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda.

(2) Mittetäielik kohustus on:

1) hasartmängust, välja arvatud loa alusel korraldatavast hasartmängust ja loteriist tulenev kohustus; 

2) kõlbeline kohustus, mille täitmine vastab üldisele arusaamale; 

3) mittetäieliku kohustuse täitmise tagamiseks võetud kohustus; 

4) kohustus, mille mittetäielikkus on seaduses ette nähtud.

(3) Mittetäieliku kohustuse täitmiseks üleantut ei saa tagasi nõuda.

(4) Seaduses kohustuse kohta sätestatut kohaldatakse ka mittetäielikule kohustusele, kui see ei ole vastuolus mittetäieliku kohustuse olemusega. [RT I 2004, 75, 522 – jõust. 10.11.2004]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid