Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 101. Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral

(1) Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja:

1) nõuda kohustuse täitmist;

2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

3) nõuda kahju hüvitamist;

4) taganeda lepingust või öelda leping üles;

5) alandada hinda;

6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

(2) Võlausaldaja võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Eelkõige ei võta kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine võlausaldajalt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

(3) Võlausaldaja ei või tugineda kohustuse rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid