Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 104. Vastutus süü puhul

(1) Seaduses või lepingus ettenähtud juhtudel vastutab isik oma kohustuse rikkumise eest üksnes süü olemasolu korral.

(2) Süü vormid on hooletus, raske hooletus ja tahtlus.

(3) Hooletus on käibes vajaliku hoole järgimata jätmine.

(4) Raske hooletus on käibes vajaliku hoole olulisel määral järgimata jätmine.

(5) Tahtlus on õigusvastase tagajärje soovimine võlasuhte tekkimisel, täitmisel või lõpetamisel.

(6) Kui isik seadusest või lepingust tulenevalt peab ilmutama üksnes niisugust hoolt, nagu ta rakendab oma asjades, vastutab ta siiski ka tahtluse ja raske hooletuse korral.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid