Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 118. Taganemise lubamatus

(1) Taganemiseks õigustatud lepingupool kaotab õiguse lepingust taganeda, kui ta ei tee taganemise avaldust mõistliku aja jooksul pärast seda, kui:

1) ta sai olulisest lepingurikkumisest teada või pidi sellest teada saama;

2) käesoleva seaduse § 114 kohaselt määratud täiendav täitmise tähtaeg on möödunud.

(2) Lepingurikkumise tõttu lepingust taganemine on tühine, kui kohustuse täitmise nõue on aegunud ja võlgnik tugineb sellele või kui võlgnik keeldub õigustatult kohustust täitmast.

[RT I 2003, 78, 523 – jõust. 27.12.2003]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid